Aktualności

Lupa powiększająca i długopis na tle kartek zadrukowanych tabelkami z liczbami

Informacja o projekcie dofinansowania z Funduszy Europejskich

Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia

Dom Pomocy Społecznej w Gębicach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Dofinansowanie projektu 24 761,38 zł.

Fundusze Europejskie, Unia Europejska

 

Kwiaty róży

Podziękowania

Dom Pomocy Społecznej w Gębicach składa serdecznie podziękowania Agencji Promocyjno-Handlowej Mini Max z Piły za pomoc i wsparcie dla naszej placówki, co pozwoli na dalsze, bezpieczne funkcjonowanie mieszkańców i personelu.

Lupa powiększająca i długopis na tle kartek zadrukowanych tabelkami z liczbami

Informacja o projekcie dofinansowania z Funduszy Europejskich

Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia

Dom Pomocy Społecznej w Gębicach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Dofinansowanie projektu 25 580,03 zł.

Fundusze Europejskie, Unia Europejska

Środki higieniczne

Ogłoszenie

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju, Dom Pomocy Społecznej w Gębicach ul. Kasztanowa 45, poszukuje wolontariuszy do pracy z mieszkańcami DPS Gębice, której podjęcie nastąpiłoby w szczególności w przypadku choroby lub kwarantanny pracowników DPS Gębice. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: (67) 255 14 24 wew.

Lupa powiększająca i długopis na tle kartek zadrukowanych tabelkami z liczbami

Informacja o Grantach Domów Pomocy Społecznej

Fundusze Europejskie, Unia Europejska

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki realizuje projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 994 269,58 PLN w tym:

  • Dom Pomocy Społecznej w Gębicach: 274 741,44 PLN
  • Dom Pomocy Społecznej w Trzciance: 405 981,40 PLN
  • Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu: 314 664,74 PLN

Termin realizacji: 01.08.2020 r. – 31.10.2020 r.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu