Informacja o Grantach Domów Pomocy Społecznej

Fundusze Europejskie, Unia Europejska

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki realizuje projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 994 269,58 PLN w tym:

  • Dom Pomocy Społecznej w Gębicach: 274 741,44 PLN
  • Dom Pomocy Społecznej w Trzciance: 405 981,40 PLN
  • Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu: 314 664,74 PLN

Termin realizacji: 01.08.2020 r. – 31.10.2020 r.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu