Warunki przyjęcia

Do Domu Pomocy Społecznej w Gębicach kierowane są osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie na podstawie decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

Osoby zainteresowane przyjęciem do DPS Gębice lub ich przedstawiciele ustawowi powinny zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla ich miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o przyjęcie do domu pomocy społecznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi mieszkaniec Domu opłaca pobyt w placówce w wysokości 70 % swojego dochodu.

Informacji dotyczących warunków przyjęcia i zasad odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej udzielą również pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej w Gębicach.

Odpłatność

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach w roku 2024 wynosi 7 237,03  zł.

Poznaj ofertę usług.