Oferta usług

Dom Pomocy Społecznej w Gębicach zapewnia miejsce zamieszkania i całodobowe wyżywienie oraz opiekę zgodnie z obowiązującymi standardami. Umożliwia i organizuje korzystanie ze świadczeń służby zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach usług wspomagających oferujemy:

 • grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne,
 • terapię zajęciową:
  • zajęcia plastyczne i techniczne (rysunek, malarstwo, wykonywanie przedmiotów użytkowych, zdobnictwo, dekoratorstwo),
  • zajęcia kulinarne,
  • zajęcia świetlicowe,
  • zajęcia parateatralne (teatr kukiełkowy „Kukiełkowe Bractwo”),
  • zajęcia komputerowe,
  • muzykoterapię,
  • zajęcia biblioteczne,
  • terapię ruchem, zajęcia sportowe i rekreacyjne,
  • opiekę i terapię psychologiczną,
  • opiekę duszpasterską,
  • terapię pracą,
  • pracę socjalną,
  • zajęcia kulturalno-oświatowe (gry i zabawy stolikowe, szarady, krzyżówki, przegląd prasy, konkursy i quizy, filmoterapia).

Ponadto organizujemy dla naszych mieszkańców imprezy okolicznościowe (urodziny, imieniny), wycieczki, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, spotkania i imprezy integracyjne z dziećmi i młodzieżą z miejscowych szkół. Współpracujemy także z innymi placówkami pomocy społecznej, organizując turnieje, konkursy i zabawy taneczne. W Domu działa również Rada Mieszkańców.

Zapoznaj się z warunkami przyjęcia.