Informacja o projekcie dofinansowania z Funduszy Europejskich

Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia

Dom Pomocy Społecznej w Gębicach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Dofinansowanie projektu 25 580,03 zł.

Fundusze Europejskie, Unia Europejska