Warunki przyjęcia

Do Domu Pomocy Społecznej w Gębicach kierowane są osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie na podstawie decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance.

Osoby zainteresowane przyjęciem do DPS Gębice  lub ich przedstawiciele ustawowi powinny zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej  właściwego dla ich miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o przyjęcie do domu pomocy społecznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi mieszkaniec Domu opłaca pobyt w placówce w wysokości 70 % swojego dochodu.

Informacji dotyczących warunków przyjęcia i zasad odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej udzielą również pracownicy socjalni  Domu Pomocy Społecznej w Gębicach.

Odpłatność za pobyt w placówce w roku 2018 wynosi 3.650,00 zł.