Oferta usług

Dom Pomocy Społecznej w Gębicach zapewnia miejsce zamieszkania i całodobowe wyżywienie oraz opiekę zgodnie z obowiązującymi standardami. Umożliwia i organizuje korzystanie ze świadczeń służby zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W ramach usług wspomagających oferujemy:

– grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne,

– terapię zajęciową:

  • zajęcia plastyczne i techniczne ( rysunek, malarstwo, wykonywanie przedmiotów użytkowych, zdobnictwo, dekoratorstwo),
  • zajęcia kulinarne,
  • zajęcia świetlicowe,

– zajęcia parateatralne (teatr kukiełkowy „ Kukiełkowe Bractwo”),

– zajęcia komputerowe,

– muzykoterapię,

– zajęcia biblioteczne,

– terapię ruchem, zajęcia sportowe i rekreacyjne,

– opiekę i terapię psychologiczną,

– opiekę duszpasterską,

– terapię pracą,

– pracę socjalną,

– zajęcia kulturalno – oświatowe ( gry i zabawy stolikowe, szarady, krzyżówki, przegląd prasy, konkursy i quizy, filmoterapia).

Ponadto organizujemy dla naszych mieszkańców imprezy okolicznościowe (urodziny, imieniny), wycieczki, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, spotkania i imprezy integracyjne z dziećmi i młodzieżą z miejscowych szkół. Współpracujemy także z innymi placówkami pomocy społecznej, organizując turnieje, konkursy i zabawy taneczne.

W Domu działa również Rada Mieszkańców.